Duurzaamheid

Met een unieke werkwijze voorziet Buitenhuis in duurzaam gekweekte planten.

In het kader van duurzaamheid is Buitenhuis al jaren bezig met de ontwikkeling van een veenarme potgrond. Na verschillende experimenten is de kwekerij uitgekomen bij de dikke fractie van koeienmest als geschikte veenvervanger.

De mest komt bij een lokale melkveehouderij vandaan en wordt vervolgens verwerkt in de potgrond. Met deze duurzame werkwijze levert de kwekerij een belangrijke bijdrage aan kringlooplandbouw.

Bekijk de video om te zien hoe dit proces te werk gaat!

Naast de dikke fractie gebruikt Buitenhuis sinds 2021 ook de dunne fractie van koeienmest. De mest en urine worden van elkaar gescheiden met het CowToilet van Hanskamp, waardoor de stikstofemissie gereduceerd wordt.

De koeienurine vormt een goede voedingsstof voor de planten en komt via de beregening op de planten terecht. Bovendien gebruikt Buitenhuis hierdoor veel minder kunstmest.

Bekijk de video voor meer informatie!

nl_NLNL